Mocsárrétek a jövő számára! – „Floodplain meadows for the future” konferencia

Az Egyesült Királyságban, York városában rendezték meg a Floodplain Meadows Partnership által szervezett mocsárrétek megőrzését célzó nemzetközi konferenciát (2017. április 9-10), melyen az elmúlt évek kutatási eredményeit foglalták össze. A rendezvényen részt vett a Pannon Egyetem, Georgikon Karáról Dr. Bódis Judit (botanikus), valamint Igazgatóságunk is képviseltette magát.

A Floodplain Meadows Partnership (FMP) egy önkéntesekkel működő szervezet, mely az értékes gyepterületek monitorozásán túl, civil szervezetekkel összefogva konkrét területek élőhelykezelésének kidolgozását, élőhelyfenntartását is célul tűzte ki pályázati keretek, támogatások finanszírozásával. A FMP Anglia és Wales területét lefedve vizsgált mocsárréteket, kb. 1100 ha vérfüves és 1880 ha mocsári gólyahíres, kakukkszegfüves rétet, melyek még jobb állapotban maradtak fent. A munka során botanikai, társulástani felmérések készültek, valamint hidrológiai és talajtani adatgyűjtés is folyt. A terepi vizsgálatokon túl, archív adatokkal is dolgoztak (30 éves adatsor).

Clifton Ings az Ouse folyó árterén

A konferencia keretén belül Európa más részeiről, Hollandiából, Németországból és Spanyolországból is érkeztek előadók és osztották meg saját tapasztalataikat a mocsárrétek megőrzését és helyreállítását illetően.

A konferencia terepi programja során meglátogattunk tipikus mocsárréti élőhelyeket az Alsó-Dervent völgyében, valamint York-tól északra fekvő területeket az Ouse folyó mellett. Megállapíthattuk, hogy az itteni gyepterületek, mind a fajkészletben mind a hasznosítás formájában nagyon hasonlóak a hazai viszonyokhoz. Ezeket a réteket hagyományosan kaszálással, illetve nyár végén legeltetéssel hasznosították, azonban az állatállomány csökkenése az angliai régiókat is sújtja, a régen jellemző állatlétszám folyamatosan csökken.

A hazánkban védett kígyógyökerű keserűfű

Mocsárrétek helyreállításáról is hallhattunk beszámolókat, melyek sikereket tudtak felmutatni. A Rawcliffe rétnek nevezett terület helyreállítása hihetetlen munkával, többek között önkéntesek bevonásával történt, mely során számos módszert alkalmaztak (magszórás, növénypalánták kiültetése), 10 év elteltével fajgazdag rétté alakult.

A mocsárrétek hazánk egyik leggyakoribb réttípusa (kb. 72 000 ha területet borít), azonban a tájhasználat változás a hazai réteket is fenyegeti. A hallott terepi tapasztalatok zalai viszonylatban is integrálhatók, mocsárrétjeink jobb megismerését, megőrzését teszik lehetővé, de talán a FMP eredményeinek legfőbb értéke, hogy helyi összefogásban, civil szervezetekkel karöltve a helyi adottságoknak megfelelő kezelési módok alkalmazására és a gazdálkodók informálására, együttműködésre törekednek, melyre hazánkban is számos példa akad.

Biró Éva
botanikai referens BfNPI