Elfogadásra váró NATURA 2000 fenntartási tervek

Azok az elkészült tervek, amelyek hivatalos jóváhagyása (bizottsági jóváhagyás vagy elfogadó nyilatkozat) még nem történt meg. Ide sorolandók a 2015. évi természetvédelmi kártalanítás keretből elkészült tervek.


Dokumentumok